TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT CỬA NHÔM KÍNH
Nhân viên chính thức
Thỏa thuận
TUYỂN NHÂN VIÊN SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT
Nhân viên chính thức
Thỏa thuận