Chính sách giao hàng

- Giao hàng miễn phí trong phạm vi Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tính phí vận chuyển đối với khách hàng tỉnh theo giá cước của các đơn vị vận tải